Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym na potrzeby kontaktu mailowego lub telefonicznego przez: CARTA BEATA ŻELISKO z siedzibą w 05-816 Michałowice ul. Ogrodowa 7, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przetworzenia poniższego zapytania i nie będzie wykorzystywane w inny sposób niż powyższy.